Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Godišnji planovi implementacije Strategije

Strategija lokalnog razvoja Grada Bijeljina za period od 2014. do 2023. godine (revidovana za period 2019-2023. godine) je ključni strateško-planski dokument Grada Bijeljina, koji bi trebalo da podstiče budući rast i razvoj zajednice.
 
Strategija lokalnog razvoja obuhvata društvenu i ekonomsku sferu, ali i aspekte zaštite i poboljšanja životne sredine i prostora. Strategija je izrađena kao okvir za definisanje zajedničkih ciljeva, podsticanja lokalnih snaga, ali i kao odgovor na izazove budućeg razvoja grada i sveukupnog života u njemu.
 
Bitno je naglasiti da je tokom 2018. godine izvršena revizija Strategije lokalnog razvoja Grada Bijeljina. Revidovani strateški dokument obuhvata i listu prioritetnih programa i projekata u svakom sektoru, a koji omogućavaju dosezanje postavljenih ciljeva putem sprovođenja operativnih aktivnosti, čime se stvara osnova za sveukupnu implementaciju Strategije.
 
U procesu revizije Strategije lokalnog razvoja Grada Bijeljina vodilo se računa da ista bude usklađena sa Agendom 2030, odnosno sa Ciljevima održivog razvoja. Značajnu stavku u revidovanom strateškom dokumentu predstavlja i to što se, kroz niz projekata koji će se realizovati, posebna pažnja posvetila uspostavljanju integrisanog pristupa zaštiti životne sredine, čime je znatno smanjen rizik od prirodnih katastrofa.
 
Godišnjim Planom implementacije Strategije lokalnog razvoja Grada Bijeljina za 2022. godinu predviđeno je sprovođenje 55 projekata, i to: 16 projekata u sklopu ekonomskog sektora (ukupne vrijednosti 1.725.780,00 KM), 11 projekata u društvenom sektoru (ukupne vrijednosti 1.959.680,00 KM) i 28 projekata u sklopu ekološkog sektora (ukupne vrijednosti 23.173.546,00 KM).
 
Ukupna vrijednost planiranih projekata je 26.859.006,00KM.