Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Anketa privatnog sektora o uslovima poslovanja na području Grada Bijeljina

U periodu februar-april 2017. godine, sprovedena je anketa među  privrednim subjektima sa
područja Grada Bijeljina u  cilju prikupljanja informacija o mišljenju privrednog sektora o
poslovnoj klimi  na području Grada. Svrha ove ankete bila je da se obezbjede korisne i pouzdane informacije za Gradsku upravu, koje se odnose na stavove onih koji investiraju, otvaraju radna mjesta i zapošljavaju na području Grada Bijeljina.

U anketi su postavljana pitanja koja su imala za cilj da ustanove kakva je generalno poslovna
klima u gradu, kao i da ustanove zadovoljstvo privrednika kvalitetom lokalne samouprave,
Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina, kvalitetom udruženja koja
okupljaju preduzetnike/preduzeća (Regionalna privredna komora Bijeljina i Udruženje
preduzetnika Bijeljine „Preduzetnik“). Stavke u upitniku obuhvatale su opšte informacije o
privrednom subjektu i djelatnost, pitanja poslovnog ambijenta u Gradu Bijeljina, načine
komunikacije sa Gradskom upravom, kvalitetom javnih usluga.

Svrha ankete je da se dobiju informacije koje će pomoći Gradu Bijeljina da na kvalitetniji i
sistematičniji način upravlja razvojem privatnog sektora i ekonomskim razvojem zajednice, te da proveri zadovoljstvo privatnog sektora uslugama gradske administracije i Agencije za
razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina, kao i komunalnim uslugama, u cilju unapređenja javno-privatnog dijaloga u gradu Bijeljina i definisanja budućih tema za zajedničko razmatranje i rješavanje, putem javno-privatnog dijaloga.