Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Anketa zakupaca na Zelenoj pijaci Grada Bijeljina

U skladu sa strateškim opredjeljenjem da do 2030. godine Bijeljina postane GRAD BUDUĆNOSTI, Gradska uprava Grada Bijeljina priprema i realizuje niz programa, projekata i aktivnosti kojima stvara preduslove za održivi privredni, društveni i ekološki razvoj. Nakon realizacije projekta, vrši se anketiranje građana kako bi se istražilo zadovoljstvo građana, ali i unaprijedio kvalitet života.
Vrijeme sprovođenja istraživanja: od 07.06.2021. do 08.06.2021. godine
Metod: Direktno ispitivanje
Lokacija: Zelena pijaca Bijeljina
Instrument: Za potrebe istraživanja kreirana je anketa – jedanaest pitanja
Cilj istraživanja: Utvrđivanje neophodnih potreba zakupaca na Zelenoj pijaci za poboljšanje uslova rada
Uzorak: 186 zakupaca na Zelenoj pijaci