Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Komunalne naknade

Na osnovu člana 15. Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj:11/95, 18/95 i 51/02), člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 35. Statuta opštine Bijeljina ("Službeni glasnik opštine Bijeljina", broj: 5/05, 6/05 i 6/06), Skupština opštine Bijeljina na sjednici održanoj 18. maja 2011. godine, donijela je  Odluku o komunalnoj naknadi.
 
Ovom Odlukom utvrđuje se obaveza plaćanja komunalne naknade za korišćenje objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje, propisuju osnove i mjerila na osnovu kojih se određuje visina komunalne naknade i korišćenje sredstava ostvarenih po osnovu komunalne naknade na području opštine Bijeljina.
 
Obveznici plaćanja komunalne naknade su:

  • nosioci prava svojine, prava raspolaganja ili prava korišćenja (privremenog ili trajnog) na stambenom, poslovnom ili drugom postoru,
  • korisnici izgrađenih objekata, sa odobrenjem ili bez odobrenja za građenje,
  • zakupci kao privremeni korisnici prostora.
           
Pod drugim prostorom, u smislu ove Odluke, smatra se garažni prostor, pomoćni prostor, objekti društvenog standarda, kao i dvorišni, gospodarski i slični objekti.
 
Osnov za obračun komunalne naknade je jedinica izgrađene korisne površine (m2) za stambeni, poslovni i drugi prostor.
 
Mjerila za plaćanje komunalne naknade su:
  • stepen opremljenosti naselja komunalnim objektima i uređajima zajedničke komunalne  potrošnje,
  • planirani obim i kvalitet usluga i održavanje komunalnih objekata i uređaja zajedničke komunalne potrošnje.

 
Visina komunalne naknade utvrđuje se prema jedinici izgrađene korisne površine stambenog, poslovnog i drugog prostora, u zavisnosti od građevinske zone u kojoj se objekat nalazi i stepena opremljenosti naselja komunalnim objektima i uređajima zajedničke komunalne potrošnje i za jedan mjesec iznosi:
 
            Za stambene objekte:
            I zona ............................................. 0,048 KM/m2
            II zona ............................................ 0,042 KM/m2
            III zona ........................................... 0,030 KM/m2
            IV zona .......................................... .0,024 KM/m2
            V zona ............................................ 0,017 KM/m2
            VI zona ........................................... 0,011 KM/m2
 
            Za poslovne objekte:
            I zona ............................................. 0,19 KM/m2
            II zona ............................................ 0,166 KM/m2
            III zona ........................................... 0,142 KM/m2
            IV zona ........................................... 0,095 KM/m2
            V zona ............................................ 0,071 KM/m2
            VI zona ...........................................0,0355 KM/m2.
 
Komunalna naknada za proizvodne objekte i objekte od opšteg društvenog značaja plaća se u visini od 30 % od naknade u određenoj zoni predviđenoj za poslovne objekte.
 
Cjelokupan tekst Odluke o komunalnim naknadama možete pogledati u dokumentu ispod.
 

Odluka o komunalnim naknadama 29.33KB