Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Strateški dokumenti prostornog uređenja

Na osnovu Zakona o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 40/2013, 2/2015), Strateškim dokumentima prostornog uređenja utvrđuju se površine i koridori rezervisani za budući razvoj, na kojima nije dozvoljeno građenje do izrade odgovarajućeg sprovedbenog dokumenta prostornog uređenja.

Strateški dokumenti prostornog uređenja su:

 
  • Prostorni plan Republike Srpske,
  • Prostorni plan područja posebne namjene Republike Srpske,
  • zajednički prostorni plan za teritoriju dvije ili više jedinica lokalne samouprave,
  • Prostorni plan jedinice lokalne samouprave, i
  • urbanistički plan.

Urbanistički plan Grada Bijeljina - Plan namjene površina (sekcija u sklopu GIS-a Grada Bijeljina).

U nastavku je dat pregled Strateških dokumentata prostornog uređenja Grada Bijeljina.