Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Tabelarni prikaz troškova poslovanja

Tabelarni prikaz troškova poslovanja u gradu Bijeljina, ima za cilj da na jednostavan način prikaže vrstu, pravni osnov/propis i opis, odnosno sadržaj svih podsticaja, poreza i olakšica na području Grada.
 
Tabelarni prikazi obuhvataju:
 1. Podsticaje u gradu Bijeljina (lokalni i republički),
 2. Lokalne poreze, takse i naknade, i
 3. Oslobađanja i olakšice u plaćanju (lokalni i republički propisi).
 
Što se tiče tabelarnog pregleda podsticaja u gradu Bijeljina, on sadrži sljedeće informacije:
 • podsticaji za mala i srednja preduzeća,
 • podsticaji u poljoprivredi na republičkom nivou, i
 • podsticaji u poljoprivredi na lokalnom nivou.
 
Tabelarni pregled lokalnih poreza, taksi i naknada koji se plaćaju u gradu Bijeljina, sadrži informacije o:
 • porezu na nepokretnosti,
 • administrativnim taksama,
 • komunalnim taksama,
 • komunalnim naknadama,
 • naknadama za uređenje gradskog građevinskog zemljišta,
 • naknadama za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta,
 • naknadama za korišćenje putnog zemljišta,
 • zakupninama za poslovne prostore u svojini Grada Bijeljina, i
 • doprinose za finansiranje poslova premjera i katastra nepokretnosti.
 
U tabelarnom pregledu oslobađanja i olakšica u plaćanju koji se primjenjuju u gradu Bijeljina, sadržane su informacije o:
 • administrativnim taksama,
 • komunalnim taksama,
 • komunalnim naknadama,
 • naknadama za uređenje gradskog građevinskog zemljišta,
 • promjene namjene poljoprivrednog zemljišta,
 • umanjenja poreske stope na porez na nepokretnosti za proizvodne djelatnosti,
 • naknadama za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i naknadama za rentu,
 • plaćanje kupoprodajne cijene zemljišta u industrijskoj zoni.