Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Koordinaciono tijelo za za praćenje implementacije Strategije razvoja Grada Bijeljina

U skladu sa Metodologijom za integrisano planiranje lokalnog razvoja (MiPRO), Skupština Grada Bijeljina je na 26. sjednici održanoj dana 13. novembar 2014. godine imenovala Koordinaciono tijelo za praćenje implementacije Strategije razvoja Grada Bijeljina za period 2014-2023. godine (dalje: Koordinaciono tijelo) u sastavu:
 1. Prof. dr Vlado Simeunović, savjetnik gradonačelnika, koordinator;
 2. Dragan Vujić, dipl. pravnik - master, savjetnik gradonačelnika, zamjenik koordinatora;
 3. Milorad Sofrenić, dipl. ekonomista, Gradska uprava, član;
 4. Prof. dr Tatjana Vujić, dipl. ekonomista, Gradska uprava, član;
 5. Slavica Radić, dipl. sociolog, Gradska uprava, član;
 6. Dušan Savić, dipl. pravnik, Gradska uprava, član;
 7. Ankica Todorović, dipl. politikolog - master, Gradska uprava, član;
 8. Dragan Perić, dipl. inž. elektrotehnike, ZEDP „Elektro-Bijeljina“, član;
 9. Darko Mitrić, dipl. ekonomista, „Vodovod i kanalizacija“ A.D., član;
 10. Amir Musić, dipl- inž. elektrotehnike, Tehnička škola „Mihajlo Pupin“, član;
 11. Mićo Živić, Udruženje „Povrtlar“, član;
 12. Mihailo Vidić, dipl. politikolog, predsjednik Regionalne privredne komore, član;
 13. Đorđe Slavinjak, mašinski inženjer, predsjednik Skupštine Regionalne privredne komore Bijeljina, „Spektar-Drink“ d.o.o., član;
 14. Vojo Kosanović, dipl. ekonomista, PD „Semberija“ A.D., član;
 15. Mr Aco Pantić, dipl. profesor, Savez opština i gradova RS, NVO „Svijet za Balkan u Evropi“, član;
 16. Ljiljana Erkić, dipl. ekonomista, Centar za kulturu „Semberija“, član;
 17. Ljubinka Stević, dipl. inženjer arhitekture, JP „Direkcija za izgradnju i razvoj grada“, član;
 18. Milica Perković, profesor razredne nastave, OŠ „Meša Selimović“ Janja, član;
 19. Tanja Milinković, profesor razredne nastave, Udruženje žena sa invaliditetom „Impuls“, član;
 20. Snežana Jagodić Vujić, dipl. lingvista, Ekološko udruženje „Eko-Put“, član i
 21. Zdravko Mikić, dipl. inž. poljoprivrede, Agrarni fond, član.
Koordinaciono tijelo koordinira poslove na praćenju  implementacije Strategije razvoja Grada, vrši analizu i vrednovanje procesa implementacije Strategije, organizuje pripremu i razmatra izvještaje na godišnjem nivou, odnosno u kraćim periodima, u skladu sa Strategijom razvoja Grada i aktima organa Grada.