Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Infrastruktura

SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA
 

Drumski saobraćaj

Mrežu saobraćajnica na području Grada Bijeljina čini 90 km magistralnih puteva, 59 km regionalnih puteva i 259 km lokalnih puteva, saobraćajnice-ulice u gradu Bijeljini te oko 1.000 km nekategorisanih puteva. Zbog toga je Bijeljina dobro uvezana sa susjednim opštinama i regijama.

Na području opštine Bijeljina veoma su interesantni lokalni putevi, kojih ukupno ima 55 od čega je 203 km sa asfaltnim zastorom i oko 56 km sa makadamskim kolovozom. Na taj način je obezbijeđeno da svako selo, odnosno mjesna zajednica ima asfaltni put do centra sela. U zadnjih nekoliko godina vršeno je asfaltiranje nekategorisanih puteva čime su svi veći zaseoci povezani asfaltnim putem.

Gradske saobraćajnice čini 221 ulica, od čega je 170 ulica asfaltnih sa svom pratećom infrastrukturom (kišna kanalizacija, trotoari, vertikalna, horizontalna i svjetlosna signalizacija i javna rasvjeta). Makadamske ulice se redovno održavaju tako da im je kolovoz u dobrom stanju.

Bijeljina je takođe saobraćajno obogaćena obilaznicom I, II i III faza, koja je urađena sa komotnim elementima na nivou magistralnog puta i povezuje pravac Beograd sa pravcem Banja Luka, a zatim i sa pravcem Ugljevik – Tuzla, Bijeljina-Zvorik.

Grad Bijeljina je uključen u mrežu željezničkih pruga, jednokolosiječnom prugom koja je povezana sa Šidom. Svojim položajem u smislu pozitivne geografske lokacije Bijeljinu tangiraju dvije vodne saobraćajnice – Rijeka Sava i Rijeka Drina. Plovnost Save sa aspekta Bijeljinske opštine, odnosno Bijeljine je sasvim neiskorišćen.

Vazdušni i riječni saobraćaj

Najbliži aerodromi

km

Tuzla (BiH)

70

Beograd (Srbija)

122

Sarajevo (BiH)

194

Banja Luka (BiH)

228

Zagreb (Hrvatska)

322

 

Najbliže luke

km

Brčko (BiH)

40

Sremska Mitrovica (Srbija)

70

Beograd(Srbija)

122

Split (Hrvatska)

445

 

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Vodovodna mreža

Područje grada Bijeljina snabdijeva se pitkom vodom sa Izvorišta „Grmić“ koje se nalazi na jugoistočnom dijelu grada Bijeljine. Vodovodnom mrežom 70% stanovništva obezbjeđeno je pitkom vodom. Ukupna dužina cjevovoda je oko 620 km.

Sa postojećeg gradskog vodovodnog sistema Bijeljina vodom se snabdjeva oko 70,000 stanovništva sa gradskog područja i oko 20,000 stanovnika u prigradskim naseljima. Vodovodni sistem funkcioniše bez restrikcija vode i na visokim temperaturama, a kvalitet vode je konstantno zadovoljavajući.

Sadašnji instalisani kapacitet izvorišta „Grmić“ je 535 l/s. Imajući u vidu činjenicu da je procjenjeni kapacitet izvorišta oko 1500-2000 l/s.

Sve ostale informacije mogu se pronaći na sledećem linku: http://www.bnvodovod.com/v2/.

Kanalizaciona mreža 

Posebno značajnu aktivnost predstavlja realizacija izgradnje kanalizacionog sistema u Bijeljini, pošto je to od istorijskog značaja za Bijeljinu, sa stanovišta izgradnje kanalizacije i prečišćavanje otpadnih voda, kao i osnov za zaštitu podzemnih voda i izvorišta vode za piće, od mogućih zagađenja, čime se dugoročno stvaraju pretpostavke za rad preduzeća, odnosno snabdijevanje grada i okolinih mjesta, vodom za piće.

U gradu Bijeljini izgrađeno je  17,199 m¹ fekalnih kolektora prečnika od 250 do 900 mm, šest fekalnih pumpnih stanica, uključujući i glavnu fekalnu pumpnu stanicu - „PS-1“. Pored ovoga, izgrađeno je i 14,176 m¹ kišne kanalizacije, uključujući dvije pumpne stanice.

Sve ostale informacije mogu se pronaći na sledećem linku: http://www.bnvodovod.com/v2/.

Elektro mreža

Broj trafo stanica i instalisana snaga:
 

RJ

110/x kV

35/10 kV

x/0,4 kV

Ukupno

Broj TS

Sins MVA

Broj TS

Sins MVA

Broj TS

Sins MVA

Broj TS

Sins MVA

RJ Bijeljina

4

188,5

7

76,0

563

170,2

570

246,2


Dužina dalekovoda po radnim jedinicama (km):

RJ

35 kV

10 kV

0,4 kV

Priključci

Ukupno

Bijeljina

41,3

677,9

1.384,4

1.408

3.511,6

 

Sve ostale informacije mogu se pronaći na sledećem linku: https://www.elektrobijeljina.com/index.php

 

Toplovodna mreža
 

Dužina cijevi toplovodne mreže do podstanica 27.98KB