Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Anketa stanovnika Grada Bijeljina u sklopu obilježavanja Evropske sedmice mobilnosti

U skladu sa strateškim opredjeljenjem da do 2030. godine Bijeljina postane GRAD BUDUĆNOSTI, Gradska uprava Grada Bijeljina priprema i realizuje niz programa, projekata i aktivnosti kojima stvara preduslove za održivi privredni, društveni i ekološki razvoj. 

U skladu sa navedenim, Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije je kroz brojne promotivne aktivnosti u periodu od 16-22.09.2019. godine prvi put obilježio EVROPSKU SEDMICU MOBILNOSTI sa ciljem podizanja svijesti i promovisanja zdravih, aktivnih načina kretanja kroz afirmaciju Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja (COR), sa posebnim akcentom na COR 3 (unapređenje zdravlja), COR 11 (održivi i inkluzivni gradovi i zajednice), COR 13 (očuvanje klime) i COR 17 (partnerstvom do ciljeva). 

Budući da je tema ovogodišnje Evropske sedmice mobilnosti bila „Sigurno pješačenje i vožnja bicikla“, sedmodnevne aktivnosti su obuhvatile anketiranje građana, podizanje svijesti o potrebi i značaju urbane mobilnosti, zatvaranje za saobraćaj centra grada u večernjim satima, postavljanje novih parking postolja za bicikle, radionice za učenike, monitoring frekvencije saobraćaja, revijalnu vožnju biciklima i pođelu nagrada za najmlađe učesnike. 

Kao što je navedeno, jedna od aktivnosti tokom obilježavanja Evropske sedmice mobilnosti bila je i anketiranje stanovnika Bijeljine, a sve sa ciljem njihovog većeg učešća u donošenju odluka koje se tiču unapređenja kvaliteta života u Gradu Bijeljina. 

Vrijeme sprovođenja istraživanja: od16.09. do 22.09.2019.godine;
Metod: Onlajn popunjavanje anketnog upitnika i anketiranje građana u centru grada;
Instrument: Za potrebe istraživanja kreirana je anketa koja se sastojala od grupe pitanja koja su direktno vezana za temu ovogodišnje Evropske sedmice mobilnosti „Sigurno pješačenje i vožnja bicikla“;
Cilj istraživanja: Zadovoljstvo građana o biciklističkoj infrastrukturi na području Grada Bijeljina;
Uzorak: 1.015 stanovnika Grada Bijeljina.