Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Anketa za privrednike Grada Bijeljina

Gradska uprava Grada Bijeljina, odnosno Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije, u toku 2019. godine sproveo je anketu među privrednicima sa područja Grada Bijeljina. Anketnim upitnikom za privrednike prikupljeni su odgovori na dvadeset dva pitanja, među kojima su bila pitanja zatvorenog tipa, sa ponuđenim odgovorima, ali i pitanja otvorenog tipa. Ukupno 152 privredna subjekta učestvovala su u popunjavanju upitnika. Anketa je bila podijeljena u sedam dijelova. 

Analiza anketnog upitnika za privrednike Grada Bijeljina 473.26KB