Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Cjenovnik usluga javnih preduzeća

USLOVI I CIJENE PRIKLjUČENjA OBJEKATA NA INFRASTRUKTURNE SISTEME
 

1. A.D. „Vodovod i kanalizacija“ Bijeljina
Adresa:  Ulica Hajduk Stanka 20, 76 300 Bijeljina
Telefon: +387 (0)55 226 460 (centrala
Faks: +387 (0)55 210 751
            web site: http://www.bnvodovod.com
   
2. A.D. "Komunalac" Bijeljina
Adresa: Ulica Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina
Telefon: +387 (0)55 210 147 (centrala)
Faks: +387 (0)55 206 601
web site: https://www.komunalacbn.com/
   
3. J.P. "Gradska toplana" Bijeljina
Adresa: Ulica Miloša Crnjanskog bb, 76 300 Bijeljina
Telefon: +387 (0)55 211 640
Faks: +387 (0)55 211 641
web site:
 
4. J.P. "Eko-Dep" Bijeljina
Adresa: Ulica Miloša Crnjanskog 38, 76 300 Bijeljina
Telefon: +387 (0)55 224 830
Faks: +387 (0)55 202 085
web site:  www.ekodep.com
 
5. Z.E.D.P. „Elektro-Bijeljina“ A.D. Bijeljina
Adresa: Ulica majevička 97, 76 300 Bijeljina
Telefon: +387 (0)55 226 700
Faks: +387 (0)55 210 304
web site: https://elektrobijeljina.com/
   
6. A.D. MTEL Banja Luka
Adresa: Ulica kneginje Milice 6, Bijeljina
Telefon: 055/221-400
Faks:
web site: www.mtel.ba
   
7. J.P. "Hrvatske telekomunikacije" D.D. Mostar
Adresa: Kneza Branimira bb, 88 000 Mostar
Telefon: +387 (0)36 395 000
Faks:
web site: https://www.hteronet.ba/privatni-korisnici
   
8. J.P. "BH Telekom" D.D. Sarajevo
Adresa: Franca Lehara 7, 71 000 Sarajevo
Telefon: +387 (0)35 260 330
Faks:
web site: https://www.bhtelecom.ba/