Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Plan kapitalnih investicija

Jedinice lokalne samouprave ulažu u komunalnu infrastrukturu kako bi mogle pružati usluge svojim građanima, zadržale i privukle domaće i strane investitore. Jedno od najvažnijih pitanja za lokalne samouprave je kako planirati i finansirati izgradnju nove infrastrukture. Budžetska sredstva su mala i često nedovoljna za sistemsko finansiranje kapitalnih investicija. Sistemski pristup planiranju kapitalnih investicija će omogućiti lokalnim samoupravama bolje iskorišćavanje kapaciteta lokalnog budžeta i omogućiti bolji pristup sadašnjim izvorima finansiranja (EU – pretpristupnim fondovima, sredstvima iz domaćih izvora finansiranja i drugim donatorskim sredstvima).
Plan kapitalnih investicija je plan koji pokriva kapitalne projekte za period od tri godine, i predstavlja ažuriranu verziju postojećeg Plana kapitalnih investicija. 
 
Planom su obuhvaćeni projekti od opšteg značaja. Prva godina realizacije i finansiranja programa kapitalnih investicija smatra se godišnjim kapitalnim budžetom. Godišnji kapitalni budžet se svake godine određuje kao isječak iz višegodišnjeg kapitalnog programa koji se odnosi na konkretnu godinu.
 
Izrada sveobuhvatnog investicionog plana će omogućiti razvoj novih i poboljšanje postojećih usluga građanima i omogućiti sprovođenje glavnih strategija razvoja Grada, prije svega Strategije razvoja Grada Bijeljina do 2023. godine. Višegodišnji plan kapitalnih investicija treba da sadrži sve javne investicije koje su planirane na teritoriji Grada Bijeljina ili su u njegovoj nadležnosti. Kako bi ovaj projekat bio realizovan, Odlukom Skupštine Grada obrazovana je Radna grupa za izradu Plana kapitalnih investicija i Plana razvoja komunalne infrastrukture na području Grada Bijeljina.