Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Anketa stanovnika Grada Bijeljina "Neka bude EKOlogično"

U skladu sa strateškim opredjeljenjem da do 2030. godine Bijeljina postane  GRAD BUDUĆNOSTI, Gradska uprava Grada Bijeljina priprema i realizuje  niz programa, projekata i aktivnosti kojima stvara preduslove za održivi  privredni, društveni i ekološki  razvoj. Nakon realizacije projekta,  vrši se anketiranje građana  kako bi  se istražilo zadovoljstvo građana, ali i unaprijedio kvalitet života. 
 
Vrijeme sprovođenja istraživanja: od 07.07.2019. do 07.08.2020. godine;
Metod: Elektronsko (putem linka na društvenim mrežama  – Odsjek za LER i EI); 
Instrument: Za potrebe istraživanja kreirana je anketa – osam pitanja;  
Cilj istraživanja: Učešće građana u procesu donošenja odluka u Gradu Bijeljina i ocijena realizovanih projekata;  
Uzorak: 711 stanovnika Bijeljine.