Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Anketa stanovnika Grada Bijeljina u sklopu obilježavanja Evropske sedmice mobilnosti

U skladu sa strateškim opredjeljenjem da do 2030. godine Bijeljina postane GRAD BUDUĆNOSTI, Gradska uprava Grada Bijeljina priprema i realizuje niz programa, projekata i aktivnosti kojima stvara preduslove za održivi privredni, društveni i ekološki razvoj.
 
Uzimajući u obzir navedeno, Gradska uprava je kroz brojne promotivne aktivnosti u periodu od 16-22.09.2021. godine po treći put obilježila EVROPSKU SEDMICU MOBILNOSTI sa ciljem podizanja svijesti i promovisanja zdravih, aktivnih načina kretanja kroz afirmaciju Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja (COR), sa posebnim akcentom na COR 3 (unapređenje zdravlja), COR 11 (održivi i inkluzivni gradovi i zajednice), COR 13 (očuvanje klime) i COR 17 (partnerstvom do ciljeva).
 
 Tema ovogodišnje Evropske sedmice mobilnosti bila je „Sigurni i zdravi uz održivu mobilnost“, i s tim u vezi sedmodnevne aktivnosti obuhvatile su anketiranje građana, podizanje svijesti o potrebi i značaju urbane mobilnosti, otvaranje ulice u centru grada za pješake u večernjim satima (zabrana saobraćaja za motorna vozila), tematske radionice za vaspitače i učenike, revijalnu vožnju biciklima, rolerijadu, organizovanje treninga na otvorenom, monitoring frekvencije saobraćaja.
 
Kao što je navedeno, jedna od aktivnosti tokom obilježavanja Evropske sedmice mobilnosti bila je i anketiranje stanovnika Bijeljine, a sve sa ciljem njihovog većeg učešća u donošenju odluka koje se tiču unapređenja kvaliteta života u Gradu Bijeljina.
Vrijeme sprovođenja istraživanja: od 16.09. do 22.09.2021. godine;
Metod: Onlajn popunjavanje anketnog upitnika i anketiranje građana u centru grada;
Instrument: Za potrebe istraživanja kreirana je anketa koja se sastojala od grupe pitanja koja su u vezi sa temom ovogodišnje Evropske sedmice mobilnosti „Sigurni i zdravi uz održivu mobilnost“;
Cilj istraživanja: Zadovoljstvo građana o biciklističkoj infrastrukturi javnom prevozu na području Grada Bijeljina;
Uzorak: 1.062 stanovnika Grada Bijeljina.