Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Godišnji izještaji o implementaciji Strategije

Izvještavanje o implementaciji Strategije lokalnog razvoja Grada Bijeljina (2014-2023. godina), revidovane za period 2019-2023. godine, ima za cilj da pokrene sve bitne aktere na razmišljanje i doprinos što efikasnijem donošenju odluka o realizaciji strateških prioriteta ekonomskog razvoja, društvenog razvoja i zaštite životne sredine, u okviru definisana tri strateška cilja, kao i 11 sektorskih ciljeva.
 
Godišnjim Planom implementacije Strategije lokalnog razvoja Grada Bijeljina za 2020. godinu bilo je predviđeno sprovođenje 54 projekta, i to: 14 projekata u sklopu ekonomskog sektora (ukupne vrijednosti 5.136.900,00 KM), 25 projekata u sklopu ekološkog sektora (ukupne vrijednosti 44.053.293,00KM) i 15 projekata u društvenom sektoru (ukupne vrijednosti 4.908.000,00 KM). Ukupna vrijednost planiranih projekata je 54.098.193,00 KM.
 
U prethodnoj godini ukupna vrijednost implementiranih projekata iznosila je 40.526.929,86 KM odnosno 74,91% u odnosu na projektovani finansijski okvir. Od tog iznosa, 17,82% je realizovano iz budžeta Grada, a 82,18% iz eksternih izvora. Kada je riječ o konkretnom broju realizovanih projekata u toku 2020. godine, realizovano je ukupno 49, i to: 14 projekata u okviru ekonomskog sektora (ukupne vrijednosti 2.943.384,72 KM), 15 projekata u okviru ekološkog sektora (ukupne vrijednosti 31.415.739,27 KM) i 20 projekta u okviru društvenog sektora (ukupne vrijednosti 6.167.805,87 KM). Potrebno je istaći da je realizacija određenog broja projekata izostala uglavnom zbog nedostatka eksternih sredstava i zbog pandemije izazvane širenjem virusa korona.
 
Za 2020. godinu planirano je da se iz budžeta Grada za realizaciju strateških projekata izdvoji 9.274.000,00 KM, a realizovano je 7.221.832,29 KM (77,87%).
 
Kada je riječ o planiranim strateškim projektima, od strane ostalih javnih institucija/preduzeća sa područja grada Bijeljina, realizacija iznosi 74,30%, odnosno od planiranih 44.824.193,00 KM realizovano je 33.305.097,57 KM.
 
Najveći dio sredstava u 2020. godini za realizaciju projekata planirala je javna ustanova „Vode Srpske“. Ukupna planirana sredstva za 2020. godinu u ovoj javnoj ustanovi iznosila su 24.799.793,01 KM. JU „Vode Srpske“ je od planiranih pet projekta u toku prethodne godine u potpunosti, odnosno djelimično realizovala četiri projekta, a za njihovu implementaciju utrošeno je ukupno 13.027.842,76 KM (52,53%).
 
Kada je riječ o zaključcima i korektivnim akcijama u pogledu prethodne godine, najveće prepreke su se odnosile na ograničena finansijska sredstva kako iz vlastitih tako i eksternih izvora, što upućuje da bi u narednom periodu još više pažnje trebalo posvetiti realnijem planiranju sredstava za realizaciju strateških projekata, kao i konstantnom unapređenju poslovnog okruženja sa ciljem privlačenja novih investicija. Takođe, veliku prepreku ka realizaciji planiranih projekata predstavljala je i pandemija prouzrokovana širenjem virusa korona. Zbog pooštrenih mjera koje je u prethodnom periodu konstantno uvodio Štab za vanredne situacije Republike Srpske, ali i zbog preusmjeravanja novčanih sredstava u svrhe suzbijanja pandemije, realizacija određenih projekata je prolongirana za naredni period.
 
Značajno je istaći da je Grad Bijeljina, među četiri prve lokalne zajednice u BiH, uspio ispuniti uslove i dobiti sertifikat kao lokalna zajednica sa povoljnim poslovnim okruženjem (BFC SEE - Business Friendly Certificate South East Europe). Ovaj sertifikat predstavlja potvrdu da Grad Bijeljina nudi investitorima usluge visokog kvaliteta olakšavajući njihovo poslovanje i da neprestano radi na poboljšanju poslovnog ambijenta u lokalnoj zajednici, što predstavlja jedan od bitnih preduslova za gorenavedene aktivnosti. Odsjek za LER i EI je koordinisao sa relevantnim odjeljenjima i aktivno radio na uspostavljanju dokaza i u toku nadzorne provjere prezentovao u ime Grada BFC verifikatorima ostvareni napredak, što je rezultiralo uspješnom provjerom grada kao povoljnog poslovnog okruženja.
 
Takođe, bitno je naglasiti da Grad Bijeljina, u skladu sa Globalnom agendom 2030 i Ciljevima održivog razvoja, promoviše partnerstvo javnog, civilnog, privatnog sektora i akademske zajednice i realizuje niz projekata u partnerstvu, zbog čega predstavlja pozitivan primjer implementacije navedene Agende, ne samo u BiH nego i u regionu.
 
U skladu sa strateškim opredjeljenjem da do 2030. godine grad Bijeljina postane GRAD BUDUĆNOSTI, Gradska uprava Grada Bijeljina priprema i realizuje niz programa, projekata i aktivnosti kroz koje stvara preduslove za održivi privredni, društveni i ekološki razvoj.