Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Kvalitet života

Bijeljina je obrazovni, kulturni, zdravstveni i turistički centar sjeveroistočnog dijela Republike Srpske i BiH, a o privlačnosti života u Bijeljini i Semberiji najbolje govori podatak da se populacija Grada svake godine uvećava za najmanje hiljadu stanovnika.

Kultura
 
U Bijeljini se tokom godine održava nekoliko višednevnih kulturnih i zabavnih manifeastacija koje privlače veliku pažnju domaće publike i posjetilaca Bijeljine - Pantelinski dani, Višnjićevi dani, Dani komedije, Majske muzičke svečanosti i Beer Fest, a brojni su i pojedinačni kulturni događaji u organizaciji gradskog Centra za kulturu, Gradske biblioteke, pozorišnih grupa, udruženja umjetnika i lokalnih folklornih društava.
 
slika

Nedavno sagrađena zgrada Centra za kulturu pruža odlične uslove za izvođenje svih vrsta kulturnih događaja, a znatna pažnja se poklanja razvoju kulturnog stvaralaštva i na seoskom području, prije svega kroz podršku radu kulturno-umjetničkih društava i očuvanju narodne tradicije.   
 
slika
 
Odmor, rekreacija i zabava

U blizini urbanog područja Bijeljine nalazi se nekoliko izletišta omiljenih među Sembercima i njihovim gostima. 
 

slika


Svakako najpoznatije mjesto za opuštanje i zabavu je kompleks Etno-sela "Stanišići" na tri kilometra od Bijeljine - zanimljiva kombinacija vjerne kopije planinskog romanijskog sela, srednjevjekovnih manastirskih kompleksa i fortifikacija sa zabavnim, sportsko-rekreativnim i modernim ugostiteljskim sadržajima. Ljeti su izuzetno posjećeni bazeni u Dvorovima i kupališta na Drini.
 

slika

Rekreativci imaju na raspolaganju brojne sportske terene za bavljenje sportom, a po noćnom životu i dobroj zabavi u diskotekama, klubovima, kafanama, pabovima i kafeima Bijeljina je poznata u cijelom regionu.
 
Obrazovanje
 
Bijeljina mladim ljudima nudi odlične uslove za obrazovanje na svim nivoima - od predškolskog do postdiplomskog. Sa više od dvadeset fakulteta u okviru Univerziteta u Istočnom Sarajevu i pet privatnih visokoškolskih ustanova postala je univerzitetski centar, a sa preko 5.000 studenata s pravom je zadržala epitet Grada mladih i to obrazovanih mladih ljudi.
 
slika
 
Banja "Dvorovi"
 

Na šest kilometara od centra Bijeljine je Banja Dvorovi - zdravstveno-rekreativni centar, izgrađen oko izvorišta ljekovite termo-mineralne vode temperature 75 stepeni kojom se uspješno liječe reumatizam, oboljenja lokomotornog aparata, posttraumatska stanja nakon hirurškog liječenja, oboljenja perifernih nerava... U sklopu Banje Dvorovi nalaze se otvoreni bazeni punjeni termomineralnom vodom, sportsko rekreativni tereni, zdravstveno-rehabilitacioni centar, hotel, restorani...
 slika


Zdravstveni sistem
 

Zdravstvenu zaštitu stanovništvu na području Grada Bijeljina pružaju kvalifikovani specijalisti i medicinsko osoblje u Domu Zdravlja Bijeljina, Opštoj bolnici "Sveti Vračevi", Internacionalnom dijaliza centru i nekoliko privatnih zdravstvenih ustanova, opremljenih savremenom opremom. Izgradnjom i opremanjem novog kompleksa Opšte bolnice "Sveti Vračevi" i širenjem mreže ambulanti, odnosno, razvijanjem sistema porodične medicine u Domu zdravlja zdravstveni sistem je dodatno unaprijeđen.

 

slika