Zvanična internet prezentacija
Grad Bijeljina

Studija izvodljivosti rekonstrukcije javnog osvjetljenja Grada Bijeljina

Studija izvodljivosti rekonstrukcije javnog osvjetljenja grada Bijeljine sa okolnim naseljima je rađena kao dio globalnog projekta Opštine Bijeljina u oblasti energetske efikasnosti i energetske održivosti Opštine Bijeljina a uz podršku „GIZ-a“ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH)-PROJEKAT ZA ENERGETSKU EFIKASNOST U BiH.

Motiv za izradu studije bio je sagledavanje realnog stanja u sektoru jevnog osvjetljenja,  analiza mogućnosti modernizacije i predlog konkretnih mjera koje je moguće sprovesti.

Studija se bavi analizom postojećeg stanja sa tehničke, ekonomske, ekološke, sigurnosne i socijalne strane. Studijom su obuhvaćeni i zakonodavni faktori kojima se mogu regulisati odnosi u poslovnom upravljanju eksploatacije  javnog osvjetljenja. Metodološki studija obrađuje više mogućnosti koje su tehnički i tržišno dostupne a ekonomski smislene sa ciljem detekcije i markiranja optimalnog modela u tehničkom i u finansijskom pogledu. Kao zaključak  predloženo je pet slučajeva  koji su obrađeni u studiji i koji se mogu  prihvatiti   kao realnan i svrsishodan scenarijo za rekonstrukciju. Jednostavnim tehnoekonomskim metodom studije u proračunavanju perioda isplativosti investicije, izdvojena je jedna metoda kao optimalna rekonstruktivna metoda sa uštedom u eksploataciji od 60,4% i periodom isplativosti od 5 do 6 godina. Predložena metoda se bazira na zamjeni svih Živinih svjetiljki  (8848 komada) sa adekvatnim LED svjetiljkama uz zadržavanje i alociranje postojećih NaVP i MH svjetiljki.